Bemutatkozás

Keleti-Mecsek Egyesület

A Keleti-Mecsek Egyesület 1994 decemberében alakult meg, szászvári székhellyel, a térség önkormányzatai és társadalmi szervezetei alapító tagságával. Jelenleg 51 a tagok száma.

Az egyesület célja a térség halmozottan hátrányos helyzetéből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás folyamatának lefékezése, a térség érdekeinek hatékonyabb megjelenítése a megyében, a régióban, a kistérségi együttműködés létrehozása, koordinálása, továbbá a tagok együttműködésének előmozdítása a cél megvalósítása érdekében.
Feladataink:
- gazdasági és vállalkozás építő programok kidolgozása, ill. az azokban való aktív részvétel,
- a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetőségeinek feltárása,
- a természeti és az épített emberi környezet védelme,
- művészeti és kulturális hagyományok megőrzése,
- falusi turizmus feltételeinek megteremtése, fejlesztése,
- önkormányzati és más térségi szellemi erők összefogása.

A megalakulás óta eltelt időszakban az egyesület feladatai közül az idegenforgalom, a falusi turizmus feltételeinek megteremtése, fejlesztése jelentette a munka zömét. Az egyesület a Keleti-Mecsek Tourinform irodát működtette Kárászon 25 évig, mely a térség idegenforgalmát koordinálta. Jelenleg 10 településen koordináljuk a turisztikai információs pontokat, melyek a korábbi iroda partnereiként jöttek létre kiemelt turisztikai objektumokon.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az épített és természetes környezet védelme, a kulturális és művészi hagyományok ápolása terén komoly eredményeket sikerült elérniük.
Ma már szinte minden településen rendelkeznek az önkormányzatok olyan helyi rendeletekkel, amelyek az épített és természetes környezet védelmét szolgálják.

Célkitűzése volt a térség infrastruktúrájának fejlesztése is - ennek példája a már megvalósult telefon, víz-szennyvíz és gázberuházás, amellyel a korszerűség, környezetvédelem terén nagyot léptek előre a települések.

Az egyesület működésének költségeit a tagdíjakból finanszírozzuk; az egyes programokhoz, rendezvényekhez, kiadványokhoz pályázati forrásokból tudjuk a finanszírozást megvalósítani.

Nyelv kiválasztása